You Are Our Visitors No.
Web Support : IE 5.0 + / 800 X 600Pixcels
MEN YIN GENKI CO., LTD.

No.27 Chyi Nan Road, Dah Sher Shiang,
Kaohsiung-Shien, Taiwan, R.O.C.


 

Tel : 886-7-3514853
  886-7-3514892
Fax: 886-7-3513957
E-mail : men.yin@msa.hinet.net
 Copyright 2001 MEN YIN GENKI CO., LTD. Web site hosted by Asiannet.com